top of page

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på pollysartistry.com

På Pollysartistry.com behandlas dina personuppgifter med omsorg!

I denna policy kan du läsa hur dina personuppgifter behandlas och hur dina rättigheter ser ut.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter och vad är behandlingen av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som händer med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det är mobila enheter eller datorer. Dessa inkluderar insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register ingå.

 

Personuppgiftsansvarig

Pollysartistry.com ansvarar för den behandling som sker inom pollysartistry.coms verksamhet. (org.nr 19930815-4328).

Registrerade person- och kontaktuppgifter lämnas endast ut till revisorn för att kunna boka kundens köp och betalning. Då är Bolageriet AB (org.nr 559029-3881) ansvarig för dina uppgifter då vi använder deras tjänst för bokföring och fakturering, du kan läsa om deras integritetspolicyhär.

 

Vilken personlig information samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar främst ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt eventuella bilder som skickas under dialogen före och under bokning. Varför vi samlar in denna information är för att kunna genomföra bokningar och sedan kunna fakturera och skicka kvitton korrekt

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt ansvarig för personuppgifter, gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

När det inte finns något berättigat intresse av att behålla personuppgifterna, dvs. när de inte längre behövs för de syften de var avsedda för, raderas eller avidentifieras de, om inte uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra avtal eller andra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföringslagen. På grund av exempelvis lagstiftning behöver vissa uppgifter i redovisningen sparas i minst sju år.

Vilka rättigheter har du som registrerad kontakt?

Som registrerad har du en rad rättigheter enligt gällande lagstiftning. Du har rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Kontakta oss med frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter,Kontakt Josephine Lindstedt, som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

bottom of page