top of page

Integritetspolicy
Behandling av personuppgifter på pollysartistry.com

På Pollysartistry.com behandlas dina personuppgifter med varsamhet!
I denna policy kan du läsa hur dina personuppgifter behandlas och hur dina rättigheter ser ut.
Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

 

Personuppgiftsansvarig
För de behandlingar som sker inom pollysartistry.com verksamhet är pollysartistry.com personuppgiftsansvarig. (org.nr 19930815-4328).

Registrerade person-och kontaktuppgifter lämnas endast ut till revisor för att kunna bokföra kundens köp och betalning. Då ansvarar Bolageriet AB (org.nr 559029-3881) för dina uppgifter då vi använder deras tjänst för bokföring och fakturering, du kan läsa om deras integritetspolicy här.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt eventuella bilder som skickas vid dialog inför bokning. Varför vi samlar in denna information är för att kunna färdigställa bokningar och sedan kunna fakturera och skicka kvitton på rätt sätt.

 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
När det inte finns något berättigat intresse att behålla personuppgifterna, dvs. då de inte längre behövs för de syften som de var avsedda för, raderas eller avidentifieras de, såvida inte uppgifterna är nödvändiga för att fullfölja avtal eller andra lagstadgade åtaganden, exempelvis bokföringslagen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Josephine Lindstedt som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

bottom of page