smink-makeup-kontakt-contact

Kom i kontakt

Stockholms län, Sverige

info@pollysartistry.com

Success! Message received.

Se till att du läser all information nedan innan du bokar!

polly-sminkar-kund-polly-doing-makeup-on-client-model-modell-kontakt-contact

Bra att veta vid bokning:

 • Du kan betala antingen via faktura eller SWISH (endast Sverige), ej kontanter!

 • Resersättning förekommer
   

 • Berätta vilken form av tjänst du är ute efter
   

 • Var tydlig med datum och tid
   

 • För- och efternamn, telefonnr, och adress måste ges vid bokning för att du ska kunna registreras i kundregistret, även företagsnamn och org.nr om du bokar via företag
   

 • No-Show debitering förekommer om du inte dyker upp på din bokade tid
   

 • Vid betalning av faktura har du 20 dagar på dig att betala
   

 • Vid sen betalning förekommer en påminnelseavgift och dröjsmålsränta på 10%
   

 • Avbokning måste ske senast 48 timmar innan din bokade tid, vid sen avbokning debiteras du
   

 • Bokningsbekräftelse skickas ut när bokningen är fastställd
   

 • Jag tar endast bokningar via TEXT då det är lättare att ha koll på all info och att allt finns på svart och vitt vad som är bestämt
   

 • När du bokar för bröllop, var noga med att boka både bröllopsdagen och konsultationen samtidigt för att lyckas få dom datum du behöver. Konsultationen kan du boka 1 månad innan bröllopsdagen fram till max 1 vecka innan.
   

 • OB-tillägg kan förekomma!

Good to know when booking:

 • You can pay via an invoice or via SWISH (only Sweden), no cash!

 • A travelfee will occur
   

 • Tell me which kind of service you're looking for
   

 • Be clear about the date and time
   

 • First and last name, phone number, and address must be given when booking in order to be registered in the customer database, including company name and org.nr if you are booking through your company
   

 • No-Show charge occurs if you do not show up on your appointment
   

 • Upon payment of the invoice, you have 20 days to pay
   

 • If you are late with your payment there will occur a reminder fee and interest at 10%
   

 • Cancellations must be made 48 hours before your appointment when late cancellation you will be charged
   

 • Booking confirmation will be sent out when the booking is confirmed
   

 • I only take your booking via TEXT, in that way it's easier to keep track of all the info and we have everything on paper what's been decided
   

 • When booking for weddings, be sure to book both the wedding day and the consultation day at the same time so you successfully get the dates you need. You can book the consultation 1 month before the wedding day up to a maximum of 1 week before.
   

 • Extra fee's for uncomfortable hours can occur!